Green Change helpt organisaties duurzaam te veranderen zodat de aarde ook voor toekomstige generaties leefbaar blijft.

Green Change is een coöperatie van verschillende partijen die zich inzetten om projecten en organisaties duurzamer te maken:

Het Publiek Private Samenwerkingsverband (PPS) Green Change is in 2016 gestart, mede op initiatief van SSRS en LEF van RWS.

Waarom Green Change?

Green Change helpt organisaties duurzaam te veranderen zodat de aarde ook voor toekomstige generaties leefbaar blijft.

Werk je – net als wij – aan een duurzame wereld? Realiseer je je dat transities naar een betere wereld enorm complex kunnen zijn en je het niet in je eentje kan? Heb je de stakeholders bij elkaar, maar kom je er samen niet goed uit? Blijf je hangen in discussies over de businesscase en zou je daar graag bovenuit willen stijgen? Wij kunnen helpen!

Wij creëren samen met jou waarde. Waarde om verandering te versnellen naar een duurzame en circulaire wereld, projecten een boost te geven en samenwerking te bevorderen.

Wij werken samen aan die waarde met projectpartners, overheden, ondernemers, kennisinstituten en beleidsmakers. We bouwen aan eigenaarschap, ondernemersgeest, waardeketens en value cases. We leren samen, innoveren samen, maken samen impact.

Onze methodes zorgen voor een eenduidige visie binnen projecten, versnelling van transities en goede afspraken. Onze aanpak staat voor de verbinding van ambitie en visie met de praktijk van alledag. Geen ‘praatsessies’ maar doen. Ambities voor een betere wereld verbinden aan concrete acties en waardecreatie.

Doe je mee?

WaardeWijzer: eigenaarschap en stappen zetten

De WaardeWijzer is een tool waarmee duurzame samenwerkingsrelaties in de keten gestimuleerd worden. Het geeft inzicht in de partijen in de keten (aanwezige én missende) en hun belangen en zorgt voor een gezamenlijke urgentie en ambitie. De partners begrijpen elkaars positie en belangen beter en tegelijkertijd wordt hun eigenaarschap gestimuleerd voor hun aandeel in de keten. Ook is er volop ruimte voor knelpunten, kansen en vragen en worden mijlpalen en acties afgesproken.

 • Het project krijgt een boost richting hun gezamenlijke ambitie;
 • Stimuleert eigenaarschap van partners;
 • Kansen en belemmeringen worden benoemd en belegd.

Ieders plek in de keten

De WaardeWijzer begint met de vraag aan elke partner wat zijn rol is in de keten. Dit brengt niet alleen helderheid voor alle partners, maar stimuleert ook eigenaarschap op de zelfbenoemde rol. Het totaalplaatje van rollen in de keten laat bovendien zien welke ketenpartners mogelijk nog ontbreken.

Bepalen van gezamenlijke urgentie, ambitie en mijlpalen

Met het benoemen van de urgentie van het project, geven de partners het belang aan om het project te realiseren. De mate waarin het project bijdraagt aan de realisatie van ambities van de verschillende partners, maakt dat de partners ook middelen vrijmaken om het project te realiseren. Vanuit een gedeeld toekomstbeeld stellen we de belangrijkste mijlpalen vast. Dat stelt de groep in staat om acties te formuleren om snel samen stappen te gaan zetten.

Bespreking diamanten, punaises en kennisvragen

Tijdens de hele WaardeWijzer-sessie hebben de ketenpartners kansen (diamanten), punaises (belemmeringen) en kennisvragen opgeschreven. Deze worden per categorie geprioriteerd en als acties toegevoegd aan de mijlpalen.

WaardeBalans: evenwicht van waarden

Transitieprojecten vragen om meer dan alleen de financiële waarde in beeld te brengen. Om die reden maken we samen een brede waardenbepaling van het project – denk hierbij bijvoorbeeld aan klimaatadaptatie, biodiversiteit, participatie en betere risicomanagement door betere samenwerking.

In de bijeenkomst overzien ketenpartners de verbanden tussen hun eigen bijdrage en het geheel beter. Door de opzet geven zij onomwonden aan wat zij uit het project halen en wat zij erin stoppen. Oftewel aan welke ambities van de eigen organisatie draagt het project bij? En welke activiteiten pak je in ruil daarvoor op of welke middelen steek je erin?

Het resultaat is een evenwichtige verdeling van de waarden en investering en in het project, duidelijkheid over inzet en opbrengsten van alle partners en afspraken over de rollen. Daarmee leveren we de bouwstenen voor een intentieovereenkomst op.

 • Evenwichtige verdeling van waarde en investering;
 • Duidelijkheid over inzet, opbrengst en impact;
 • Bouwstenen voor een intentieovereenkomst.

Vaststellen totale waarden project

Startpunt is het gezamenlijk vaststellen van de waarden die in het project een rol spelen, zowel de waarden die in het project gestopt moeten worden om het te kunnen realiseren (waarde in), als de waarden die het project zelf toevoegt (waarde uit). Daarbij wordt gezamenlijk bepaald hoeveel er van elke waarde beschikbaar en nodig is in dit project.

Waarde in en waarde uit per partner

Elke partner bepaalt zelf welke waarden voor zijn organisatie belangrijk zijn en waaraan zijn organisatie iets kan bijdragen. Vervolgens kwantificeert hij deze waarden in en waarden uit.

Samen evenwicht bepalen in waarde in en waarde uit per partner

Daarna wordt met alle ketenpartners bekeken of de waarde in en waarde uit voor elke partner in evenwicht is. Zijn er partners die meer komen brengen dan halen? Of is een partner misschien een waarde vergeten?

Is de totale balans in evenwicht?

Als slot wordt het totale balans met elkaar besproken: is er sprake van een evenwicht? Of zijn er misschien acties of middelen die niet door de partners worden opgepakt of gedekt? Zijn er wellicht meer partners nodig?

Zorgvuldige vastlegging

Goede verslaglegging is de basis voor succes van onze trajecten. Geen cruciale details over het hoofd zien en zorgen dat individuele partners zich herkennen in het eindproduct. Enerzijds om de afspraken die gemaakt worden zorgvuldig te vast te leggen en daarmee aan te zetten tot actie, anderzijds om te kunnen dienen als bouwstenen voor een toekomstige intentieovereenkomst.

Het geheime ingrediënt

Bij het ontwerpen van de sessies hebben op een bewuste subtiele wijze gamification ingebracht. Dat maakt het makkelijker om inzicht te krijgen in ieders rol in de keten, waarde toe te kennen aan de verschillende ambities en te zien over ieders bijdrage in balans is. Daarbij krijgt het proces tussen de ketenpartners hierdoor in de praktijk een natuurlijk verloop.

Voorbeelden

Circulair Terreinbeheer

50 partners willen toe naar werkelijk circulair terreinbeheer. Samen denken zij vanuit de waarde van het geoogste maaisel. Hun visie: maaisel is een hoogwaardige grondstof. Backcasting levert de weg daar naartoe:

 1. Om maaisel als grondstof te behandelen is “einde afvalstatus” nodig;
 2. Daarvoor is een werkend kwaliteitsborgingssysteem nodig;
 3. Daarvoor is het nodig dit systeem in pilots te ontwikkelen en testen;
 4. Daarvoor is experimenteerruimte nodig die we nu met de betrokken ministeries vormgeven.

Bekijk ook het magazine “Waarde van Maaisel” en de website Circulair Terreinbeheer.

Zonnedak en Laadplein Culemborg

In de ecowijk EVA-Lanxmeer is er een zonnedak en laadplein op een van de centrale parkeerterreinen van de wijk gerealiseerd voor Vrijstad Energie. Dit is een van de eerste binnenstedelijke parkeerterreinen in Nederland die bedekt werd met zonnepanelen. In de toekomst zullen er elektrische auto’s slim worden opgeladen onder dit zonnedak. Hiermee wordt er multifunctioneel gebruik gemaakt van de openbare ruimte en worden de eerste stappen gezet naar een lokaal smart grid.

 • Bewonersinitiatief om een woonwijk energieneutraal te maken.
 • Voorbeeld en inspiratie voor andere plekken in Nederland.
 • Meerdere partijen en disciplines bij betrokken: de ketenverantwoordelijkheid.

Team

Amar Sjauw En Wa – Windhorst

adviseur duurzaam bouwen en architect

Astrid Meier

trainer en procesmanager

Frans Scheepens

samenwerkingsspecialist

Karen Sikkema

experience en gamification designer

Contact

Neem gerust contact met ons op via info@greenchange.nl