Green Change helpt organisaties duurzaam te veranderen zodat de aarde ook voor toekomstige generaties leefbaar blijft.

Green Change is een coöperatie van verschillende partijen die zich inzetten om projecten en organisaties duurzamer te maken:

Het Publiek Private Samenwerkingsverband (PPS) Green Change is in 2016 gestart, mede op initiatief van SSRS en LEF van RWS.

Waarom Green Change?

Green Change biedt inspiraties, zorgt voor verbindingen, structuur, schakelt tussen tactisch en operationeel niveau, ziet kansen en bouwt mee om tot een duurzame leefomgeving te komen. Hierbij staat people, planet en profit centraal om tot een duurzame verandering te komen.

De Green Change aanpak:

Green Change helpt organisaties duurzaam te veranderen zodat de aarde ook voor toekomstige generaties leefbaar blijft. Hierbij is een aanpak ontwikkeld om dit voor elkaar te krijgen:

  1. Bewustwording
  2. Meerwaarde en eigenaarschap
  3. Baseline assessment
  4. Verbindend Ontwerp
  5. Ketenverantwoordelijkheid / Doen
  6. Eigenaarschap in control

1. Bewustwording

Bepalen omvang van probleem (scope):

  • ieders belang
  • afhankelijkheden
  • urgentie
  • rol als opdrachtgever en klantbehoefte

Green Change helpt organisaties inzicht te krijgen in complexe opgaves: vanuit één punt, lijn of vlak naar drie dimensies.

2. Meerwaarde en eigenaarschap voor het proces

Bepalen omvang van probleem (scope) en resultaat:
vaststellen behoeftes en speelruimte van de keyplayers

Visioning:
gezamenlijke visie: wat zouden we willen dat er gaat gebeuren?

Green Change helpt organisaties in de zoektocht naar wat de behoefte eigenlijk is en daar een gezamenlijke visie in te ontwikkelen. Wat zijn de mogelijke puzzelstukjes en sleutels die tot een succes kunnen leiden?

3. Baseline Assessment

Bepalen omvang van probleem (scope):
Identificeer verbeterpotentieel

Backcasting:

  • current realitiy: waar staan we nu?
  • gap analysis
  • bepalen Baseline

Green Change helpt organisaties verbeterpotentieel inzichtelijk te maken en hoe een stip op de horizon (visie) bereikt kan worden door middel van Backcasting. Hiermee wordt een gezamenlijk onderzoek gedaan naar de basis voor een verbindend ontwerp.

4. Ketenpartnerschap: Implementatieplan / Verbindend Ontwerp

Bepalen beslissingsveld:

  • keuzemogelijkheden / alternatieven
  • oplossingsrichtingen
  • criteria voor keuze
  • onderlinge afhankelijkheden (connectiviteit)

Green Change helpt organisaties het beslissingsveld en de daarbij horende afwegingen inzichtelijk te maken.

5. Ketenpartnerschap: Ketenverantwoordelijkheid / Doen

Ontwerp plan van maatregelen en onderzoek:

  • commitment over ketenverantwoordelijkheid
  • welke actie(s)?
  • wie en wanneer?
  • onzekerheden: analyse en afspraken
  • Implementatieplan/roadmap voor de komende 3 jaar
  • actie!

Green Change helpt organisaties de maatregelen inzichtelijk te maken en het komen tot daadwerkelijke acties.

6. Ketenpartnerschap: Eigenaarschap in control

Borgen resultaat:

  • trainingen en kennisoverdracht
  • overdracht aan beheerorganisatie
  • monitorings- en control cyclus in gang zetten en borgen

Green Change helpt organisaties met de kennisoverdracht om de resultaten voor de lange termijn daadwerkelijk te borgen.

Voorbeelden

Circulair Terreinbeheer

50 partners willen toe naar werkelijk circulair terreinbeheer. Samen denken zij vanuit de waarde van het geoogste maaisel. Hun visie: maaisel is een hoogwaardige grondstof. Backcasting levert de weg daar naartoe:

  1. Om maaisel als grondstof te behandelen is “einde afvalstatus” nodig;
  2. Daarvoor is een werkend kwaliteitsborgingssysteem nodig;
  3. Daarvoor is het nodig dit systeem in pilots te ontwikkelen en testen;
  4. Daarvoor is experimenteerruimte nodig die we nu met de betrokken ministeries vormgeven.

Bekijk ook het magazine “Waarde van Maaisel” en de website Circulair Terreinbeheer.

Zonnedak en Laadplein Culemborg

In de ecowijk EVA-Lanxmeer is er een zonnedak en laadplein op een van de centrale parkeerterreinen van de wijk gerealiseerd voor Vrijstad Energie. Dit is een van de eerste binnenstedelijke parkeerterreinen in Nederland die bedekt werd met zonnepanelen. In de toekomst zullen er elektrische auto’s slim worden opgeladen onder dit zonnedak. Hiermee wordt er multifunctioneel gebruik gemaakt van de openbare ruimte en worden de eerste stappen gezet naar een lokaal smart grid.

  • Bewonersinitiatief om een woonwijk energieneutraal te maken.
  • Voorbeeld en inspiratie voor andere plekken in Nederland.
  • Meerdere partijen en disciplines bij betrokken: de ketenverantwoordelijkheid.

Team

Amar Sjauw En Wa – Windhorst

adviseur duurzaam bouwen en architect

Astrid Meier

trainer en procesmanager

Frans Scheepens

samenwerkingsspecialist

Karen Sikkema

experience en gamification designer

Contact

Neem gerust contact met ons op via info@greenchange.nl